• Welke rechtsvorm past bij mijn onderneming?

Welke rechtsvorm past bij mijn bedrijf?

Ben je nou een eenmanszaak, vof of toch een stichting? Welke van de 9 rechtsvormen past het beste bij jouw onderneming?

Eenmanszaak

De eenmanszaak is een veelvoorkomende rechtsvorm in Nederland. Het betekent dat het bedrijf maar één eigenaar heeft, maar het wil niet zeggen dat je geen personeel mag aannemen. Je kunt hier later altijd nog voor kiezen.

Bij deze rechtsvorm bestaat er geen verschil tussen je privé- en zakelijk vermogen. Pas daar wel voor op, want als je bedrijf failliet gaat, ben je persoonlijk aansprakelijk voor de kosten.
Als je hiervoor kiest, hoef je je alleen maar bij de Kamer van Koophandel (KvK) in te schrijven.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste rechtsvorm?

Schrijf je in voor de Academy!

Vennootschap onder firma

Deze rechtsvorm kent meerdere eigenaren van een bedrijf. Ook hier ben je als eigenaar 100 procent financieel aansprakelijk, ook als de schulden veroorzaakt zijn door een andere eigenaar. Naast je inschrijving bij de KvK worden er geen bijzondere eisen gesteld. Het is wel verstandig om je afspraken met de andere eigenaren op papier vast te leggen.

Maatschap

Dit is een bijzondere samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, ‘maten’ genoemd. Zij beoefenen onder dezelfde naam een beroep uit, zoals tandartsen en advocaten. Ook hiervoor moet je je inschrijven bij de KvK en is het slim om onderlinge afspraken zwart op wit te zetten bij een notaris. Het verschil met een vof is dat iedere maat aansprakelijk is voor een deel.

Commanditaire vennootschap

Dit is een bijzondere vorm van de vof, een samenwerking tussen twee of meer vennoten. We tellen twee soorten vennoten: commanditaire (stille) en beherende vennoten. De stille vennoot is alleen financieel betrokken en is tijdens financiële problemen alleen aansprakelijk voor het ingebrachte deel. De beherende vennoot is wel 100 procent aansprakelijk. Voor een cv hoef je je alleen in te schrijven bij de KvK.

Besloten vennootschap

Als je de besloten vennootschap als rechtsvorm kiest, wordt het kapitaal in aandelen verdeeld over de aandeelhouders. Hierdoor ben jij in de meeste gevallen niet aansprakelijk voor eventuele schulden. De bv is hier rechtspersoon. Om een bv op te richten, moet je je inschrijven in het handelsregister van de KvK.

Naamloze vennootschap

Ook bij de naamloze vennootschap wordt het kapitaal verdeeld in aandelen. Maar het verschil met de bv is dat de aandelen in deze rechtsvorm niet overdraagbaar zijn. Anders dan bij de vorige rechtsvormen, heb je hier wel startkapitaal nodig: 45.000 euro. Let op: bij een bv en een nv moet je je jaarstukken inleveren bij de KvK. Wat je daar allemaal in moet zetten, kun je in het volledige artikel op MKB Servicedesk lezen.

Vereniging

De vereniging is een samenwerking tussen twee of meer leden met een gemeenschappelijk doel. Dit doel mag niet zijn ‘winst maken’ en verdelen onder de leden. De winst mag alleen ten goede komen aan jullie gemeenschappelijke doel.
Je hebt twee soorten verenigingen:

– Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ben je niet met je privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen; je richt deze vereniging op met een akte van de notaris en de notaris schrijft je in in het Handelsregister.
– Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid ben je met je privé-vermogen wél aansprakelijk voor verplichtingen. Die aansprakelijkheid kun je beperken door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister.

Stichting

Bij een stichting leg je het doel vast in de statuten. Dit doel probeer je te realiseren met behulp van een vermogen. Je mag dus wel winst maken, maar dit moet ten goede komen aan het doel. Een stichting kan bestaan uit natuurlijke personen, maar ook uit rechtspersonen (zoals hierboven vermeld). De bestuurders zijn niet privé aansprakelijk. Ook hiervoor moet je je inschrijven bij de KvK.

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Dit zijn bijzondere verenigingen en worden opgericht door minimaal twee personen bij de notariële akte. Je moet je ook inschrijven bij de KvK. De winst mag in dit geval wel worden uitgekeerd aan leden. Er zijn drie soorten: bedrijfscoöperatie, consumentencoöperatie en producten- of dienstencoöperatie.

Meer weten over hoe je succesvol een bedrijf kunt starten?

Schrijf je in voor de academy!
2017-05-19T07:58:45+00:00