• Voorwaarden opstellen

Wat kun je met leveringsvoorwaarden?

Algemene voorwaarden worden vaak verward met leveringsvoorwaarden. Toch zijn er wel degelijk verschillen. Zo maken leveringsvoorwaarden, net als de betalingsvoorwaarden, deel uit van de algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op de verkoop en levering van producten. In deze checklist kom je erachter wat je er mee kunt.

1. Algemene voorwaarden

Het is niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen, maar het is wel aan te raden om dit te doen. De regels in deze voorwaarden maken duidelijk wie welke rechten en plichten hebben. Niet alleen wordt zo het financiële risico uitgesloten, maar de zaken worden zo ook een stuk inzichtelijker.

Waarschijnlijk lever je straks vooral dezelfde producten of diensten en hoef je de voorwaarden maar één keer op te (laten) stellen om deze langdurig te kunnen gebruiken. Verandert er iets belangrijks in je bedrijfsvoering? Raadpleeg in dat geval een juridisch adviseur. Hij kan je vertellen of en wat je in je algemene voorwaarden moet aanpassen.

2. Inhoud leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden. Alle (juridische) zaken die van toepassing zijn op de levering van een product of dienst staan hier in, zoals de levertijd. Ook wordt er in de leveringsvoorwaarde vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor het betalen van transport- en bezorgkosten.

Het kan natuurlijk gebeuren dat je ziek bent op de dag van een belangrijke klus die de dag zelf moet worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat hierover een conflict ontstaat, kun je in de leveringsvoorwaarden vastleggen dat bij calamiteiten iemand anders de klus mag uitvoeren.

Overigens is het altijd verstandig een aparte clausule in de voorwaarden te voegen indien een besteld product niet leverbaar is. Leg in de voorwaarden vast wat je in dergelijke gevallen doet. Stort je het geld terug of zorg je voor een vervangend product? Lees het complete artikel voor meer informatie over leveringsvoorwaarden.

3. Zelf leveringsvoorwaarden opstellen

Je kunt de leveringsvoorwaarden op laten stellen door een juridisch expert, maar dit kun je ook zelf doen. Op het internet zijn een aantal voorbeelden te vinden die je kunt gebruiken. Let wel op dat je deze aanpast aan de hand van jouw bedrijf. De algemene voorwaarden verschillen namelijk per branche en het zou vervelend zijn als je achteraf wordt geconfronteerd met voorwaarden die niet blijken te kloppen.

Omdat de online voorbeelden vaak gratis worden aangeboden, doe je er goed aan om hier nog een jurist naar te laten kijken. Deze expert kan beoordelen of de voorwaarden rechtsgeldig en compleet zijn, want er zou maar net een belangrijke regel voor jou missen. Dat kan in het geval van een conflict grote gevolgen hebben.

4. Acceptatie van leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden moeten openbaar zijn om rechtsgeldig te zijn. Vanwege deze informatieplicht moet een afnemer bij iedere transactie jouw leveringsvoorwaarden kunnen inzien. Als je een eigen webwinkel hebt moet dit document bijvoorbeeld op de site staan. Weet wel dat de algemene voorwaarden alleen bindend zijn als de klant deze kan inzien tijdens het bestelproces. Hiervoor kun je bij het online bestelformulier een melding plaatsen waarin de klant akkoord kan gaan met jouw algemene voorwaarden. Na het accepteren kan de klant de bestelling afronden.

Ondanks dat de meeste klanten akkoord gaan met de algemene voorwaarden zonder deze te lezen, kun jij er als ondernemer achteraf geen gezeur meer krijgen. Wanneer je producten verkoopt via een fysieke winkel, dan moet je de algemene voorwaarden persoonlijk met je klanten overleggen.

Ben jij een schilder die klussen bij iemand thuis uitvoert? Stuur je algemene voorwaarden dan mee met offertes. Zo kan de klant deze voorwaarden vooraf doorlezen. Wanneer je dit document pas meestuurt met de factuur is het namelijk niet rechtsgeldig.

5. Deponeren van leveringsvoorwaarden

Als je jouw bedrijf echt tegen alle risico’s wilt indekken, kun je jouw algemene voorwaarden als bewijsstuk bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank deponeren. Wanneer je dit doet, worden jouw documenten voorzien van een datum en nummer. Dit is het juridische bewijs dat er in de tussentijd niets aan jouw voorwaarden is veranderd, waardoor je bij een conflict vaak sterker staat.

Per gedeponeerde voorwaarde betaal je achttien euro per jaar. Het deponeren dient niet alleen als bewijs, maar geeft jouw klanten ook een extra mogelijkheid om jouw voorwaarden in te zien. Mocht je een keer niet in staat zijn om je voorwaarden aan een klant te verstrekken, dan kan hij of zij het document via deze weg alsnog inzien.

6. Internationale leveringsvoorwaarden

Wanneer je zaken doet met of in het buitenland, moet je daarvoor ook algemene (leverings)voorwaarden opstellen. Stel jouw voorwaarden daarom ook op in de taal van het land waarmee jij zaken doet, zodat je er zeker van bent dat de koper geen excuus heeft dat hij het niet kan lezen.

Omgekeerd betekent dit hetzelfde. Voor buitenlandse bedrijven die aan Nederland leveren zijn er internationale algemene voorwaarden opgesteld voor de levering van goederen en het transport. Deze voorwaarden worden ‘Incoterms’ genoemd en maken het internationale zakendoen gemakkelijker. Dankzij deze voorwaarden kunnen partijen concreet afspreken wie waar verantwoordelijk voor is.

Meer leren over ondernemen?

Schrijf je in voor de academy!
2017-05-19T07:58:43+00:00