• Waarom schrijf je een ondernemingsplan?

Waarom zou ik een ondernemingsplan schrijven?

Als je het een startende ondernemer op de man of vrouw af vraagt, zet het merendeel een groot vraagteken bij het belang van een ondernemingsplan: “Voor wie schrijf ik het eigenlijk?” Ik ben een groot voorstander van een ondernemersplan en zie het als een zeer bruikbaar middel voor de ondernemer en de stakeholders, waaronder de bank, bij de start en ook daarna!

Ondernemen begint met een goed idee. Het biedt veel toegevoegde waarde om je idee te concretiseren in een ondernemingsplan. Het schrijven van het ondernemingsplan dwingt je na te denken over jezelf als ondernemer, de unieke toegevoegde waarde van je onderneming, de doelgroep, de vraag- en aanbodontwikkeling en de financiële doorvertaling in de vorm van een investerings- en financieringsplan en een exploitatieprognose. Het vormt een stevige basis voor het starten van een onderneming, omdat je kritisch je eigen idee hebt onderzocht en beschreven. Het ondernemingsplan is bovendien een document om je zelf tijdens het ondernemen richting te (blijven) geven, je scherp te houden in je ambities en je keuzes te evalueren en bij te stellen.

Wat heb je eraan?

Maar een businessplan schrijf je niet alleen voor jezelf. Het is een plan om de dialoog aan te gaan met andere partijen, zoals potentiële klanten en toeleveranciers. Een goed geschreven plan verhoogt de slagingskans op financiering (bank, investeerder of privaat) en zorgt voor vertrouwen bij de tegenpartij. Natuurlijk is een omzetprognose van belang als je op zoek bent naar een financiering, maar eigenlijk is de strategie, toegevoegde waarde en de aansturing van je onderneming veel belangrijker.

Toekomstbestendig

De antwoorden op deze vragen zeggen me meer over de toekomstbestendigheid van je onderneming dan alleen de prognose cijfers. Cijfers alleen zeggen niets, de onderbouwing wel. Daarvoor is een ondernemingsplan van belang voor mij als financier.

Kortom: een ondernemingsplan is een zeer bruikbaar middel om je onderneming van de grond te krijgen en bij te sturen, zowel voor jezelf als voor je partners, zoals een bank.

Meer weten over het schrijven van een ondernemingsplan? En gratis een Sjabloon ondernemingsplan ontvangen?

Schrijf je in voor de Academy!

Over de auteur

Geert van der Heijden adviseert accountmanagers van lokale Rabobanken bij financieringsaanvragen van relaties in de gezondheidszorg in heel Nederland. Hij geeft ondernemingscursussen aan startende huisartsen en is tevens jurylid van de Herman Wijffels Innovatieprijs voor ‘Vitale gemeenschappen en zorg’.

2017-05-19T07:58:48+00:00