• Vormen van een financieel plan

5 vormen van een financieel plan

Iedereen wil met zijn onderneming brood op de plank kunnen verdienen. Helaas is het vooraf niet altijd duidelijk of jouw startende bedrijf ook een kans van slagen heeft. Door een duidelijk financieel plan op te stellen krijg je meer inzicht in winstmogelijkheden en risico’s. Zo doe je dat.

1 De investeringsbegroting

Dat het starten van een bedrijf geld kost, is niks nieuws. Belangrijk is wel dat je investeringen goed kunt scheiden van andere kosten. Hiervoor kun je een investeringsbegroting gebruiken. Deze begroting brengt in kaart welk bedrag je minimaal nodig hebt om te kunnen starten en is verdeeld in vaste en vlottende activa. Vaste activa zijn middelen die langer dan een jaar onderdeel zijn van een onderneming, zoals computers en een inventaris. Vlottende activa zijn middelen die korter dan een jaar in een onderneming aanwezig zijn, zoals liquide middelen.

Meer leren over investeringen?

Schrijf je in voor de Academy!

2 De financieringsbegroting

Bij het maken van de financieringsbegroting moet je uitleggen hoe je de investeringen uit het investeringsplan gaat financieren. Dit kan met eigen of vreemd vermogen. Vervolgens bereken je de solvabiliteit: de verhouding van jouw eigen vermogen ten opzichte van het benodigde vermogen. De meeste financiële instellingen gaan er vanuit dat starters een deel van hun eigen vermogen in willen brengen (ga uit van ongeveer 20%).

3 De exploitatiebegroting

Door het opstellen van een exploitatiebegroting, zie je in een oogopslag hoeveel omzet er moet worden gedraaid om quitte te spelen of winstgevend te worden. Bepaal hiervoor eerst je verwachte omzet en bereken daarna je brutowinst. Vervolgens zet je alle zakelijke kosten op een rijtje. Deze bedragen bij elkaar opgeteld verminder je vervolgens met belastingen die je moet betalen.

4 De liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting geeft overzicht in je maandelijkse inkomsten en uitgaven. Zo kun je beter inschatten welke maanden geschikt zijn voor het doen van investeringen en het opbouwen van een financiële reserve.
Wanneer je een liquiditeitsbegroting opstelt, start je met het bepalen van een beginsaldo. Vervolgens zet je onder elkaar welke inkomsten en uitgaven je iedere maand verwacht. Daarna bepaal je of je in bepaalde maanden overschotten of tekorten hebt gehad. Tot slot pas je de begroting hier op aan, zodat de tekorten kunnen worden weggewerkt.

5 De begroting privé-uitgaven

Als startende ondernemer is het ook belangrijk om een duidelijk overzicht te hebben over privé-uitgaven. Zo wordt het duidelijk welk deel van dit inkomen nodig is om rond te kunnen komen, zonder het voortbestaan van het bedrijf in gevaar te brengen.

Zorg ervoor dat je zakelijke en privé-uitgaven strikt gescheiden houdt. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een zakelijke rekening te openen.

Meer lezen over starten?

Schrijf je in voor de academy!
2017-05-19T07:58:49+00:00