• Zo stel je een jaarrekening op

Zo stel je een jaarrekening op

Het opstellen van een jaarrekening is voor ondernemers met bepaalde rechtsvormen verplicht. In dit document maak je op basis van een boekjaar een financiële balans op. Lees hier waar je op moet letten bij het opstellen van de jaarrekening.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van je onderneming. Hierin beschrijf je wat je in dat jaar op zakelijk gebied hebt gedaan en maak je de financiële balans op. Het is belangrijk dat een jaarrekening goed aansluit op jouw zakelijke administratie, waarin de bewijzen van jouw inkomsten en uitgaven worden bewaard. Lees meer over de jaarrekening in het uitgebreide artikel.
Voor een startende ondernemer is het opstellen van de jaarrekening vaak ingewikkeld. Grotere bedrijven zijn verplicht om de jaarrekening goed te laten keuren door een accountant of belastingadviseur. In verhouding is het vaak voordeliger om het gehele proces uit te besteden in plaats van alleen de jaarrekening.

Schrijf je in voor de Academy!

Wie moet een jaarrekening opstellen?

Voor ondernemers met een rechtspersoonlijkheid is het verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen. Het gaat daarbij voornamelijk om onderstaande rechtsvormen:

– Besloten vennootschap
– Naamloze vennootschap
– Stichting
– Vereniging
– Coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij

Moet een zzp’er een jaarrekening opstellen?

Voor een zzp’er is dit niet noodzakelijk. Als zelfstandig ondernemer is het wel verplicht dat je zorg draagt voor een balans en winst- en verliesrekening. Vaak wordt dit automatisch gedaan als jij je administratie uitbesteed.

Een jaarrekening kan wel van pas komen wanneer je een lening of hypotheek wilt afsluiten. In dat geval kun je door de bank verzocht worden een volledige jaarrekening te overleggen.

Wat mag niet ontbreken in de jaarrekening?

Een jaarrekening bestaat uit drie delen:

– De balans: de financiële situatie van het bedrijf op een bepaald moment.
– De winst- en verliesrekening: geeft een duidelijk overzicht van alle zakelijke inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.
– Een toelichting op bovenstaande onderdelen: de omvang hiervan hangt af van de grootte van het bedrijf. Een klein bedrijf heeft vaak genoeg aan het benoemen van het aantal werknemers en het beschrijven van de manier waarop de balans is opgesteld. Voor een grotere onderneming is er bijvoorbeeld ook een jaarverslag en accountantsverklaring nodig.

Wanneer moet je de jaarrekening uiterlijk deponeren?

De deadlines voor jaarrekeningen kunnen verschillen, maar de Kamer van Koophandel hanteert dat jij of de accountant de jaarrekening binnen acht dagen na vaststelling bij de instantie moet deponeren. De termijnen voor de vaststelling verschillen per rechtspersoon.

Het bestuur moet binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar de jaarrekening opstellen en voorleggen aan de aandeelhouders. Zij hebben na het voorleggen aan de aandeelhouders vervolgens twee maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen.

Wanneer het boekjaar aan het kalenderjaar gelijk is, is de datum van vaststelling 31 juli. Het niet op tijd deponeren van de jaarrekening kan soms leiden tot een boete van duizenden euro’s. Houd deze deadline dus in de gaten.

Hoe deponeer ik een jaarrekening?

Vanaf boekjaar 2016 is het verplicht om de deponering digitaal te doen. Momenteel mag dit nog per fax of post. Afhankelijk van de grootte van je bedrijf zijn er meerdere opties om de jaarrekening te deponeren.

Meer weten over starten?

Schrijf je in voor de academy!
2017-05-19T07:58:45+00:00