• Contracten opstellen

Hoe stel ik een juridisch contract op?

Waarom een contract opstellen?

In principe hoef je bij een overeenkomst niets op papier te zetten wanneer je telefonisch tot een bevestiging bent gekomen. Een mondelinge afspraak is namelijk bindend. Het is alleen lastig te bewijzen wanneer een andere partij zijn afspraak niet nakomt. In het slechtste geval komen jij en jouw klant tegenover elkaar te staan bij de rechter, waarbij duidelijk is dat jouw klant liegt, maar jij alsnog geen gelijk kan halen. Om deze reden is het slim om gemaakte afspraken altijd op papier te zetten. Vergeet hierbij de handtekening niet, want als deze ontbreekt is een contract niet rechtsgeldig. Meer lezen over contracten? Lees dan het volledige artikel.

1. Het samenwerkingscontract

Wanneer je gaat samenwerken, moet je als startende ondernemer(s) een samenwerkingsovereenkomst opstellen. Hierin worden de gemaakte afspraken goed vastgelegd. Ook zaken als winstverdeling, inbreng van kapitaal en beëindiging van de samenwerking komen aan bod.

2. Het in- en verkoopcontract

Als je producten of diensten inkoopt en verkoopt, wordt er een contract afgesloten met je leverancier of afnemer. Hierin worden afspraken over leveringen en afnamen vastgelegd, zoals de prijs per afgenomen stuk. Vergeet niet dat wanneer klanten niet betalen, jij nog steeds aan de verplichtingen van de leverancier moet doen. Het is daarom ook verstandig om een kortere betalingstermijn te hebben dan jouw leverancier. Op deze manier zou je over voldoende cashflow moeten beschikken.

3. Een freelanceovereenkomst

Als startende ondernemer zal je in veel sectoren het meest gebruikmaken van een overeenkomst tussen freelancers of zzp’ers en hun opdrachtgevers. Deze freelanceovereenkomst kun je opstellen zoals je zelf wilt, want daar zijn verder geen regels voor. Voor zzp’ers zijn er wel een aantal voorwaarden. Zo moet worden vastgesteld welke partijen de overeenkomst aangaan en de reden waarom de overeenkomst wordt aangegaan. Ten slotte moeten de gemaakte afspraken duidelijk in het document worden omschreven. Bijvoorbeeld: de fotograaf levert iedere week drie foto’s gedurende vijftien weken en de prijs per foto bedraagt honderd euro.

4. De algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn regels die gelden voor alle afspraken die worden gemaakt. Deze regels zijn bedoeld voor klanten en opdrachtgevers en bevatten de ‘kleine lettertjes’. Oftewel: de voorwaarden over bijvoorbeeld de betaling, levering, aansprakelijkheid en garantie. Deze voorwaarden geven inzicht in de rechten en plichten van jou en de klant. Dit verkleint je ondernemersrisico en bespaart je een hoop gedoe achteraf.

Kun je het contract zelf opstellen?

De kleinere contracten, zoals inkoopcontracten, kun je prima zelf opstellen. Vaak kun je op internet prima voorbeelden vinden. Onthoud wel dat je, behalve als je een rechtenstudie hebt gedaan, je een juridisch amateur bent. Een contract kan er goed uitzien, maar dat betekent niet dat het juridisch waterdicht is. Dat kan enkel een professional beoordelen. Het is daarom ook raadzaam om contracten te laten checken door een jurist.

Een offerte opstellen

Voordat je met een potentiële klant een samenwerking aangaat, is het gebruikelijk dat er eerst een offerte wordt opgesteld. Net als een contract is dit een formeel aanbod, alleen zonder bijbehorende verplichtingen. Vaak verzamelt een klant meerdere offertes, waaruit een keuze wordt gemaakt.
In een offerte staat een beschrijving van de werkzaamheden die je voor de klant gaat doen of welke producten of diensten je gaat leveren. Hierbij vermeld je ook welke voorwaarden hieraan zijn verbonden, zoals het uurtarief. Tot slot stuur je ook jouw algemene voorwaarden mee. Wanneer de klant jouw offerte accepteert kun je een contract afsluiten.

Gratis informatie voor startende ondernemers?

Schrijf je in voor de academy!
2017-05-19T07:58:45+00:00