• Rabobank ondernemingsplan Heijkamp

Een ondernemingsplan dat werkt! Kan dat?

Een veelgehoorde reactie is dat je een ondernemersplan vooral voor de bank schrijft en zeker niet voor jezelf. Ik ben het niet eens met die stelling, maar toch heeft het ondernemersplan bij de meeste ondernemers wel dit imago.

Veel ondernemers zijn ooit voor zichzelf begonnen omdat ze het liefst buiten de lijntjes kleuren en sneller denken (en doen) dan de gemiddelde manager waar ze ooit voor werkten. Juist daarom zijn ze ondernemer geworden, toch? Misschien is dat ook de reden waarom een ondernemersplan beklemmend kan voelen. Want als je opschrijft wat je visie, missie en de daarbij horende strategie is, is de algemene opvatting dat je je daar ook moet aan houden. Dit vind ik een ouderwetse opvatting. De wereld verandert zo snel dat je continu moet werken aan je visie, missie en strategie.

Nieuw denken en grenzeloos doen

Een belangrijk onderdeel van een ondernemersplan is de beschrijving van de doelen die je wil behalen. Deze doelen zijn wat mij zijn wat mij betreft niets meer dan een kompas voor de koers van je bedrijf. Als de omgeving van jouw bedrijf snel verandert, moet je er namelijk toch echt voor zorgen dat jouw doelen mee veranderen. Vasthouden aan de eerder gestelde doelen leidt gegarandeerd tot een fiasco. Het meebewegen met de markt, ook wel flexibele businessmodellen genoemd, moet steeds sneller gebeuren. Dit vereist dus ‘nieuw denken’ en ‘grenzeloos doen’. Dat wil zeggen: elk jaar nagaan of de oorspronkelijke visie, missie en strategie van je ondernemingsplan nog wel passen bij de veranderende omgeving van je bedrijf. Zo niet, snel bijsturen graag!

Eigenlijk heel logisch dat je het zelf allemaal soms niet meer ziet

Het kan niet anders dan dat je op enig moment bedrijfsblind wordt. Je hebt alles al een keer meegemaakt en ook alles al een keer geprobeerd. Veel ondernemers hebben hier last van. Op zich niet erg, als je je hier maar bewust van bent. Voor een écht frisse blik op jouw bedrijf heb je dus steeds vaker anderen nodig. Andere (branchevreemde) ondernemers, werknemers en/of klanten vallen écht andere dingen op aan jouw bedrijf. Zoek je soortgenoten uit, dan noemen we dit ‘peer-to-peer learning’. Zoek je juist andere mensen om je heen, noemen we dit intervisie. Hoe we het ook noemen, een frisse blik van buitenaf doet echt wonderen.

Een ondernemingsplan is een dynamisch document dat werkt als een navigatiesysteem

Het ondernemersplan schrijf je wat mij betreft vooral voor jezelf. Als een soort navigatiesysteem voor het dagelijks handelen, maar ook als aanleiding om elk jaar met een groep mensen bij elkaar te komen om over de ontwikkelingen en de impact voor jouw bedrijf te praten. We gaan hiermee toe naar een samenwerkingsmodel tussen ondernemers waar nieuwe kennis en ervaring wordt gecreëerd en gedeeld. Een waardevol lerend eco-systeem als een soort Raad van Advies om het bedrijf heen. Wat mij betreft een kansrijke ontwikkeling!

Meer weten over het schrijven van een ondernemingsplan?

Schrijf je in voor de academy!

Over de auteur

Alexander Heijkamp, sectormanager retail

Als sectormanager bij Rabobank Nederland spreek ik veel met ondernemers uit de retail. Ik heb het met ondernemers over hun visie, missie en strategie. Maar ook waar ze wakker van liggen en wat ik elders in het land hoor en hoe dit hen kan helpen. Doordat ik alleen met retailers spreek, ontstaat er vanzelf veel specifieke sectorkennis. Deze specifieke sectorkennis gebruik ik in de gesprekken met ondernemers, bij het schrijven van de Rabobank sectorvisie en bij het geven van lezingen voor grote groepen ondernemers en adviseurs. Daarnaast geef ik geregeld masterclasses voor collega’s van lokale Rabobanken, zodat zij de sectorkennis kunnen gebruiken in de gesprekken met hun lokale klanten. Kennisdelen staat voor mij dus centraal in mijn werk.

2017-05-19T07:58:45+00:00